IniciFutbolL'FCF convoca l'assamblea general ordinària per al proper 30 de juny

L’FCF convoca l’assamblea general ordinària per al proper 30 de juny

La Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol, en la seva reunió celebrada el dia 24 de maig, va prendre l’acord de convocar Assemblea General, en sessió Ordinària, pel proper divendres 30 de juny de 2023, a les 18.30 hores en primera convocatòria i a les 19.00 hores en segona, al Teatre-Auditori de Sant Cugat (Avinguda del Pla del Vinyet, núm. 48, de Sant Cugat del Vallès), amb les actuacions prèvies:

Comprovació de la identitat dels assistents, i Nomenament de dos membres per a verificar l’acta, i sota el següent,

ORDRE DEL DIA

Informes:

 • President
 • Director General
 • Secretari General

Ratificació dels càrrecs previstos reglamentàriament.

Informe de les activitats de la temporada 2022-2023.

1. Exercici econòmic:

 • Informe auditoria dels comptes anuals.
 • Balanç i compte de resultats tancat el dia 31/12/2022.

2. Pressupost:

a. Exercici 2024.

b. Nomenament d’auditors.

 • Modificació articles Estatuts i Reglament General de la Federació Catalana de Futbol.
 • Pla general d’actuació.
 • Pla de competicions de futbol-11 i de futbol-7 per a la temporada 2023-2024.
 • Pla de competicions de futbol platja per a la temporada 2023-2024.
 • Ratificació dels acords adoptats en la Convenció de Clubs de la Lliga Catalana de Futbol Sala.
 • Informe de la Mutualitat Catalana de Futbolistes.
 • Propostes presentades per assembleistes en temps i forma.
 • Precs i preguntes.

De conformitat amb allò que estableixen l’article 5.1 b) del Decret 55/2012, de 29 de maig, que modifica l’article 57.1 del Decret 58/2010, de 4 de maig de les entitats esportives de Catalunya, i l’article 17.1 a), b) i c) dels Estatuts de l’FCF, composen l’Assemblea General:

El President de la Federació Catalana de Futbol.

Les entitats establertes a l’article 38 del Decret i les que consten als articles 19 i 20 en els termes que s’hi regulen, sempre que constin inscrites al Registre d’entitats esportives i tinguin una antiguitat d’afiliació mínima d’un any. Les entitats privades no esportives han de tenir adscrita en el Registre d’entitats esportives la seva secció esportiva i tenir una antiguitat d’afiliació mínima d’un any.

La representació de les entitats esportives recau en el president o presidenta, o en el cas d’impossibilitat manifesta per exercir la representació, en la persona que ocupi la vicepresidència, sempre que consti inscrita en el Registre d’entitats esportives com a membre de la junta directiva amb el mandat en vigor, i que els estatuts vigents i inscrits li permetin actuar en representació de l’entitat.

La representació de les entitats privades no esportives recau en el seu representant legal sempre que consti inscrit amb el mandat en vigor en el registre públic corresponent, o en el responsable de la secció esportiva, sempre que aquest consti degudament inscrit en el Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.

En cas que manqui inscripció registral o hagi expirat el mandat, podrà actuar en representació de l’entitat la persona que acrediti notarialment la representació de l’entitat membre.

Un representant per cada estament en què estiguin agrupades les persones físiques (futbolistes, àrbitres i entrenadors) corresponents a cadascuna de les disciplines esportives reconegudes per l’FCF.

D’altra banda, es notifica que les propostes que s’hagin de resoldre per l’Assemblea General Ordinària s’hauran de presentar per escrit a la seu de l’FCF, amb deu dies d’antelació, com a mínim, al de la data de celebració de la mateixa, subscrites, almenys, pel deu per cent dels seus membres (art. 19.1.i dels Estatuts); i en el cas de les propostes de modificació dels Estatuts i Reglament General, a petició d’un nombre de membres de l’Assemblea no inferior al 15% del total dels seus components (art. 83.a dels Estatuts).

ARTICLES RELACIONATS

DEIXA UNA RESPOSTA

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu aquí el vostre nom

5 + = 8

Últimes notícies